Årsmøte i NMCU Vestfold krets

NMCU Vestfold krets innkaller til årsmøte 10. januar 2024


Sted: Lokalene til Tønsberg MC, Jarlsberggata 31, kl. 19-21

Enkel bevertning

Dagsorden:
1. Åpning.
2. Konstituering
3. Årsberetning.
4. Regnskap/budsjett
5. Innmeldte saker.
6. Valg
Saker som ønskes behandlet av kretsårsmøtet, må være kretsårsmøtet i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Saker til årsmøtet, sendes til: tronwaa@online.no

Hilsen styret i NMCU Vestfold