Årsmøte i NMCU Hordaland krets

NMCU Hordaland krets innkaller til årsmøte 24. januar 2024

Dato: 24.01.2024

Tidspunkt: kl. 18:00 – 20:00

Sted: Stiftelsen KIL-hallen, Osveien 335, 5229 Kalandseidet 

 1. Åpning
 2. Konstituering:
 1. Registrering av fremmøtte
 2. Valg av møteleder
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Valg av to referenter
 5. Valg av tellekorps
 6. Valg av to til å underskrive protokoll.
 1. Styrets beretning for 2023
 2. Revidert regnskap for 2023
 3. Innmeldte saker

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet må meldes til Styret via e-post til Hordaland@nmcu.org senest 2 uker før møtet.

 1. Aktivitetsplan for 2024
 2. Budsjett for 2024
 3. Valg 


Sissel Stuberg
Kretsleder NMCU Hordaland