Årsmøte i NMCU Troms krets

Dato: Onsdag 7. februar 2024

Tidspunkt: Kl. 19:00

Sted: Storfjord MC, Storfjord

Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Konstituering
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
 3. Årsberetning
 4. Regnskap 2023
 5. Budsjett for 2024
 6. Handlingsplan
 7. Vedtektsendring etter sentralårsmøtet
 8. Innmeldte saker
 9. Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være undertegnede i hende innen 1.februar 2024 på e-post larsen.bv@gmail.com

Forslag til kandidater til styret, meldes til samme adresse.

Med hilsen

Bjørn-Viggo Larsen

Leder – NMCU Troms krets

Mobil: 917 62 162

E-post: larsen.bv@gmail.com