Møte mellom presidentene i FIM og FEMA

Den nyvalgte presidenten i FEMA møtte i helgen FIMs president Jorge Viegas i Lyon. FIMs nestleder Damiano Zamana og Jesper Christensen som leder FEMAs kommisjon for mobilitet deltok også på toppmøtet. FIM er den internasjonale organisasjonen for motorsport på to hjul.

Damiano Zamano holdt nylig et innlegg på FEMAs Årsmøte, der han tok til orde for å videreutvikle og formalisere samarbeidet mellom de to organisasjonene ytterligere. FIM og FEMA arbeider allerede tett, og signerte i 2022 en samarbeidsavtale.

Begge organisasjonene opplever at det er stadig vanskeligere å nå frem med budskapet om at motorsykkel er en del av løsningen på plass- og miljøutfordringene. De ser derfor at det er nødvendig å stå samlet i arbeidet for at motorsyklistenes interesser blir hørt i både EU og hos andre instanser som jobber med lokalt, nasjonalt og internasjonalt regelverk.

Les mer hos FEMA