Innkalling til ekstraordinært digitalt årsmøte i Norsk Motorcykkel Union

I henhold til vedtektenes § 4. 3 bokstav b) innkalles det med dette til ekstraordinært årsmøte i Norsk Motorcykkel Union. Årsmøtet avholdes digitalt på Teams torsdag 27. juni kl 18:00. Ytterligere informasjon om påmelding etc vil komme senere.

Foreløpig dagsorden:
a) Åpning med godkjenning av stemmer

b)Godkjenning av innkalling med dagsorden
Valg av møteleder
Valg av referenter
Valg av tellekorps
Valg av to til å underskrive protokoll

c) Behandling av revidert samarbeidsavtale mellom NMCU og Bikelife Norge

d) Avslutning av årsmøtet