Nytt fra sentralstyret

Torsdag 13. januar hadde sentralstyret i NMCU møte på Teams. Dette var det første møtet i 2022.

På tross av lavere kontingent-inntekter viser regnskapet at NMCU i 2021 leverer et overskudd på over 250.000 kroner. Dette er noe dårligere en budsjett, men likevel et resultat som er positivt etter flere år med underskudd. Resultatet skyldes dels streng kostnadskontroll fra hovedkontorets side, dels at vi nå begynner å få effekt av flytting, nedbemanning og de andre tiltak styret har truffet for å få situasjonen under kontroll.

Store deler av møtet var satt av til planlegging og forberedelser til det kommende årsmøtet og kretskonferansen, herunder budsjettforslag for 2022.

NMCU er 50 år, i år! I den forbindelse ble også planene for jubileumsmarkeringen behandlet. MC-messen, som var tenkt å være åsted for hovedmarkeringen, er dessverre avlyst. Det jobbes derfor med andre alternativer for å markere det runde tallet!

Protokoll fra sentralstyremøtet legges ut for våre medlemmer, så snart den er godkjent.

For sentralstyret,
Odd Terje Døvik, leder