Full Kontroll – revidert utgave

Tirsdag 18. januar hadde vi siste arbeidsmøte sammen med SMC om revideringen av boken «Full Kontroll».

Fra SMC deltok Maria Nordqvist, Staffan Nordin samt Niklas Lundin. Fra NMCU, Jens Stumberg som er leder i Trafikksikkerhetskomiteen (TSK) og Bård Vikestad.

Nytt stoff og nye bilder er avklart, så nå gjenstår det å få satt opp ny layout. Av helt nytt stoff er et eget kapittel om gruskjøring og avsnitt om nyere teknologi på motorsykler.

Selv om Jens Stumberg har vært representant for TSK i møtene, har hele TSK vært involvert i prosjektet for kvalitetssikring. De vil også gjennomgå siste korrektur før trykking.

Revidert Full Kontroll vil være trykket og klar til Motorsyklistenes Dag – NMCU 50 år som markeres 1. mai.

I påvente av den reviderte kan dagens Full Kontroll leses her:

Full Kontroll