NMCUs Årsmøte 2022

NMCU hadde årsmøte lørdag 19. februar. Møtet fant sted samme helg som den årlige kretskonferansen.

Bjørn M. Magnussen ble valgt som møteleder og hadde hendene fulle, da det var mange innlegg blant de 67 stemmeberettigede.

Etter at valgkomiteen la frem sin innstilling ble det fremmet et benkeforslag på leder, Bente-Irene Finseth. Forslaget fikk 29 stemmer, mens Odd Terje Døvik vant voteringen med 37 stemmer.

Da Bente-Irene Finseth på forhånd hadde meldt at hun ville trekke seg fra styret om hun ikke ble valgt som leder, ble det fremmet et forslag på Ole Jørgen Dønnestad fra Vest-Agder som kandidat, og han ble valgt. Iris Alm Faleide, som var innstilt som vara, trakk også sitt kandidatur. Her ble Arild Lind foreslått og valgt. Utover dette ble de kandidater som valgkomiteen hadde innstilt på, valgt.

– Jeg takker for støtte i årsmøtet og er klar til å ta fatt på en ny periode som leder med et sterkt sentralstyre. Vi har mye å ta fatt i og vi i styret gleder oss til å stå på for motorsykkelsaken fremover. Det blir «stø kurs» fremover og det var flott å se det store engasjementet på årsmøtet og kretskonferansen i dag. Årsmøtet har også vedtatt en god plan for 2022/23 som vi nå skal følge opp, sier Odd Terje Døvik.