Kretskonferansen 2022

Helgen 18. – 20. februar ble NMCUs årlige kretskonferanse arrangert. Det var 37 deltagere totalt, og de fleste kretsene var representert. Sentralstyret var til stede som arrangør.

Det overordnede programmet for konferansen var kapitlet om motorsykkel og moped i «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022 – 2025» samt gjennomføringsplanen for moped og MC. Foredragsholderne har samtlige forpliktelser i tiltaksplanen og foredragene var direkte tilknyttet disse.

 

Lørdag startet med et foredrag av Klaus Ottersen fra Statens Vegvesen (SVV) , Transport og samfunn, Trafikksikkerhetsavdelingen. SVV har vært i førersetet i utarbeidelsen av hele planen og har således en finger med i det meste. De har imidlertid noen spesifikke tiltak som de har ansvar for å gjennomføre.

Ottersens foredrag ble etterfulgt av Petter Bogfjellmo fra NORD Universitet. Han presenterte et prosjekt ved hjelp av teknologien «Eyetracker»(blikkpunktkamera). Er det slik at en erfaren motorsyklist bruker blikket på en annen måte enn en uerfaren? Det og andre spørsmål søkes besvart i dette prosjektet. Kunnskapen man får kan få innvirkning på hvordan vi tenker vedr.både føreropplæring og førerutvikling, for bedre trafikksikkerhet.

Siste foredrag på lørdag var det NAF MC ved Jan Harry Svendsen som sto for. Også han med et tiltak fra planen, nemlig førerutvikling med «Sikker på MC». Kurset er et lavterskelkurs for alle og er ganske utbredt da det i all hovedsak gjøres på veg. NMCU-medlemmer får rabatt på disse kursene.

Etter siste foredrag var det pause i konferansen hvor NMCUs årsmøte fant sted. Jarl Hole holdt et muntert innlegg etter årsmøtet, med utgangspunkt i hans egen bok «Kulelynets Krøniker Vol 1».

 

 

Søndag startet med work-shop, hvor gruppene bla. diskuterte sosiale medier, MC-forum, MC-politikk, arrangementer i forbindelse med jubileet mm. Notatene fra arbeidet skal i ett dokument slik at gode ideer spres.

I tiltaksplanen har også NMCU forpliktelser/tiltak. Disse ble gjennomgått etter workshop’en på søndag, bla. med klargjøring av hvem som skal gjøre hva.

Siste foredrag på konferansen var det Olaf Olstad fra forhandlerforeningen NMCF som sto for. Det var som vanlig et foredrag med stor underholdningsverdi. Også Olstad hadde spesielt fokus på egne tiltak i tiltaksplanen. Ett av tiltakene, gjennomføring av Trafikksikkerhetsdager, er et tiltak som NMCFs lokale forhandlere skal gjennomføre i samarbeid med NMCUs aktuelle krets.