Elektriske motorsykler

Elektrifiseringen av bilparken har skutt fart i Norge, godt hjulpet av rause incentiver fra myndighetenes side. NMCU stiller seg generelt positiv til elektrifiseringen av transportsektoren, men konstaterer at den teknologiske utviklingen knyttet til el-MC fortsatt ligger langt etter el-bilene. 

I motsetning til el-biler er ikke el-motorsyklene per i dag fullgode alternativer til «fossil-sykler». I den situasjonen kan ikke NMCU akseptere at adgangen til å bruke fossildrevne motorsykler forbys, begrenses eller på andre måter vanskeliggjøres, f.eks gjennom ekstreme drivstoffavgifter.  På samme måte kan vi heller ikke akseptere at salg av nye fossil-sykler forbys samtidig med at fossil-bilene forsvinner fra butikkene.

FEMAs generalsekretær Dolf Willigers sier det slik:
-Elektriske motorsykler, mopeder og små tre- og firehjulede kjøretøy kan bidra til å løse mange av dagens og fremtidens utfordringer knyttet til urban mobilitet. Men da trengs det dedikert eller i det minste egnet ladeinfrastruktur med sikre parkeringsplasser for disse kjøretøyene.

Sentralstyreleder i NMCU, Odd Terje Døvik, sier:
-Etter hvert må vi forvente at fossil-sykler vil bli rammet av de samme tiltak som fossil-bilene. Vi ser imidlertid at flere land vurderer å gi lengre frist for MC-tiltakene, noe vi mener er korrekt siden teknologien for elektriske motorsykler ennå ikke er kommet langt nok. Rekkevidden er fremdeles for kort, og batteriene er fortsatt for tunge.
-Et annet moment er ladeinfrastrukturen.  Den er allerede for dårlig til å dekke bilistenes behov, og blir ikke bedre om vi skal plusse på ti-tusenvis av el-MCer!
I tillegg er ikke dette er ikke bare en urban problemstilling. I vårt langstrakte land vil det kreves en formidabel utbygging av ladestasjoner med sikre parkeringsforhold for MC. Motorsyklister kjører helst på småveier, og en ladeinfrastruktur som kun fokuserer på hovedveinettet er ikke tilfredsstillende. Det er ille nok å gå tom for bensin ute på landeveien, men da handler det tross alt bare om å få tak i en bensinkanne. Går man tom for strøm må hele sykkelen tas med til nærmeste ladestasjon, og det er et større prosjekt!

Siste:
Enova har nettopp lansert at de vil bidra med økonomisk støtte kjøp av ny elektrisk moped og MC. Dette kan være et effektivt incentiv for de som kan bruke et elektrisk alternativ, spesielt i urbane strøm hvor rekkevidde ikke er så kritisk og hvor det er tett med lademuligheter. Vi gjør oppmerksom på at dette er et søknadsbasert støttetiltak som du kan lese mer om på enova.no

 Foto: Top photograph courtesy of Roelof Veldhuis

FEMAs artikkel om lading