Sentralstyremøte 26.03.22

Fredag 25.mars var det landskamp på Ullevål. Dagen etter møttes det nyvalgte sentralstyret i NMCU på samme sted. I NMCU er også hele landet representert, noe som av og til gjør det vanskelig å få til fysiske møter. Men to år med pandemi har lært oss å bruke andre hjelpemidler, og denne gang var det to av styremedlemmene som deltok på Teams.

Fra venstre: Kari Storstrand, Bjørn-Viggo Larsen, Odd-Terje Døvik, Siv Kristoffersen, Ole Jørgen Dønnestad, Kjersti Løge. Tor-Atle Hansen og Arild Lind deltok på Teams.

Det morsomme var at det ikke var de som hadde lengst reisevei, men derimot Arild Lind fra Oslo og Tor-Atle Hansen fra Oppland som var forhindret fra å møte på Ullevål.
NMCU fyller 50 år i år, og sentralstyret brukte god tid på å diskutere hvordan det best kan markeres. Enkelte ting, som jubileumsutgave av MC-bladet og jubileumstur til USA er allerede kjent. Flere har også fått med seg at NMCU-butikken nå har flere jubileumseffekter til salgs. Og at 1.mai i år er blinket ut som den første, store markeringsdagen. Men det kommer kanskje flere ting også, så følg med!
Ellers er sentralstyret like opptatt som medlemmene av å få løst de siste problemene som fortsatt plager den nye hjemmesiden vår. Det meste er faktisk på plass, men vi strever med å få orden på medlemsregisteret og «Min side», noe vi vet skaper både frustrasjon og irritasjon hos mange. Det jobbes hardt med å få dette ferdig, og i mellomtiden kan vi ikke annet enn å be om litt tålmodighet.

Arbeidsgruppa for Sosiale Medier er representert i sentralstyret ved Ole Jørgen Dønnestad. Han holdt et engasjert innlegg om arbeidet i gruppa, og viste flere eksempler på hvordan sosiale medier kan brukes (og noen eksempler på hvordan det ikke skal gjøres) for å fremme NMCUs saker. Det vil komme mye fra den kanten etterhvert, og det skal bli spennende å se hva vi kan få ut av dette. Men her som ellers er vi avhengig av den enkeltes engasjement, og vi vil derfor legge til rette for at det skal bli så enkelt og oversiktlig som mulig for alle å bidra inn mot disse nye plattformene.

Neste møte i sentralstyret er berammet til 28.april.