Vårmønstring nord i Trøndelag

NMCU Nord-Trøndelag krets arrangerte Kristi Himmelfartsdag den tradisjonelle vårmønstringen.

Det var varierende antall sykler med på ruta, men på Høylandet var det samlet nærmere 200 sykler. Bildene viser at det var godvær, men det ryktes om noe regnvær på slutten (noe trønderne har valgt å ikke dokumentere…..).

Leif Alstad var «Road Captain» og loset hele følget med sikker hånd på holkene.

Kretsen skriver på sin hjemmeside:
I tillegg vil vi i NMCU Nord-Trøndelag takke Leif for vel utført jobb og en STOR  takk te dokk aill som vart med å kjørt idag.