Motorsykler og mobilitet

Dagens mobilitets-strategier er sterkt fokusert på offentlig transport, syklister og fotgjengere. Men offentlig transport vil aldri kunne dekke alle deler av ethvert urbant område, og det er begrenset hvor langt man kan sykle eller gå.

Det vil alltid være et behov for individuell, motorisert transport. Vi ser for oss at motoriserte tohjulinger, særlig motorsykler, vil få en viktigere rolle enn bilen i framtidens trafikksystem. Det vil gi mange fordeler for alle trafikanter og samfunnet for øvrig.

FEMA, som er de europeiske motorsykkel-organisasjonenes paraply-organisasjon, mener at motorsykler burde få bedre muligheter fremover, også sett i lys av klimaplaner. Les mer her. Motorsykler er ikke problemet, men en del av løsningen.

I en pressemelding fra Autobransjens Leverandørforening, som organiserer importører og grossister innen bil- og motorbransjen, kommer det frem at smittefrykt endrer våre fremtidige reisevaner fra kollektivt til individuell transport. Sett i lys av mobilitetsutfordringer i byene, vil det være naturlig at MC vil være et foretrukket alternativ som et effektivt og miljøvennlig transportmiddel.

For å lykkes med dette, må det legges til rette for at flere skal kunne ta «lappen» på MC (se egen sak), at det er gode, sikre og rimelige parkeringsløsninger, samt at motorsykler får adgang til å kjøre i bykjernene. 

Les mer om hva vi mener i MC-politisk plattform