Motorsyklene og miljøet

Vegtransport er en betydelig bidragsyter til utslipp av drivhusgasser og luftforurensing. EU har etablert en rekke målsettinger knyttet til reduserte klimautslipp, særlig med hensyn til CO2, NOx og svevestøv. Nasjonale og lokale myndigheter arbeider også for å redusere utslippene innenfor sine egne grenser.

Motorsykkelens bidrag til et renere miljø
• En motorsykkel er mindre og lettere en enn bil og bidrar derfor til lavere bensinforbruk og mindre utslipp.
• En motorsykkel tar også mindre plass både på veien og ved parkering, og bidrar dermed til bedre trafikk-flyt, noe som også reduserer utslippene og reduserer behovet for å utvide veinettet.
• En motorsykkel kan bevege seg forbi stillestående bilkøer, og bruker dermed mindre bensin med tilsvarende lavere utslipp for å nå bestemmelsesstedet.
• 2 hjul og lavere vekt gir mindre vegslitasje og dermed mindre svevestøv sammenlignet med bil.
• Motorsyklenes utslipp har blitt kraftig redusert de siste ti-årene, og vil bli ytterligere redusert gjennom innføringen av Euro 5-grensene i 2020.
• Både produksjon og senere sanering av motorsykler er mindre energi- og materialkrevende enn produksjon og senere sanering av biler, fordi motorsykkelen er mindre enn en bil og legger beslag på færre ressurser gjennom sitt livsløp.

Dette henger også tett sammen med utfordringer med mobilitet – se egen sak

FEMA, som er de nasjonale MC-organisasjonenes paraplyorganisasjon i EU, har også hatt en sak om dette nylig, hvor de fremmer at med at nye klimaplanene bør føre til bedre muligheter for MC og motorsyklister. FEMA’s Dolf Willigers sier: «Motorcycles are not the problem but part of the solution and go well with the present climate ambitions».Les mer om det her.

I en pressemelding fra Autobransjens Leverandørforening, som organiserer importører og grossister innen bil- og motorbransjen, kommer det frem at smittefrykt endrer våre fremtidige reisevaner fra kollektivt til individuell transport. Sett i lys av miljøutfordringene i byene, vil det være naturlig at MC vil være et foretrukket alternativ som et effektivt og miljøvennlig transportmiddel.

I en artikkel fra The Guardian kommer det frem at partikler fra bildekk utgjør en større miljøbelastning enn utslippene fra biler, fordi vekten på biler øker. I den sammenheng er det naturlig å påpeke at en MC er langt lettere enn en hver bil og har dessuten bare 2 hjul/dekk på veien. 

Les mer om hva vi mener i MC-politisk plattform