Motorsykkel-sikker infrastruktur

Vei-infrastruktur utvikles generelt med sikte på biltrafikk. Vegens konstruksjon, og vurderinger knyttet til side-terreng, midtrekkverk, siderekkverk, stolper, veidekke og alt annet som er en del av veien og dens umiddelbare omgivelser tar typisk utgangspunkt i bilførerens behov. En motorsykkel er per definisjon forskjellig fra en bil og har andre behov.

En motorsykkel er et en-spors kjøretøy og derfor mer følsom enn en bil overfor ujevnheter i veibanen, glatt eller skitten veibane, dårlig vedlikeholdt veidekke eller visse typer veimerking. Motorsyklister er til forskjell fra bilister ikke omsluttet av et beskyttende skall. Rekkverk, fortauskanter, lyktestolper og andre objekter som er til nytte eller i det minste ufarlig for andre trafikanter kan være direkte farlige for motorsyklister, og i mange tilfeller øke skadeomfanget ved en eventuell kollisjon.

Les mer om hvorfor infrastruktur er viktig og hvordan den kan forbedres i  MC-politisk plattform