Kortsiktige symboltiltak bidrar ikke til færre MC-ulykker

NMCU har sendt ut en pressemelding vedr. økningen av omkomne på motorsykkel hittil i år. 

Hittil i år har 18 personer omkommet på motorsykkel på norske veier. I hele fjor var tallet på omkomne 15. Økningen har fått både vegmyndigheter og samferdselspolitikere til å reagere. Det snakkes om en ny trend, og det snakkes om behovet for å innføre særskilte tiltak som kan stoppe denne utviklingen.

Norsk Motorcykkel Union er ikke upåvirket av ulykkestallene. MC-folket er en stor familie, og det berører oss alle når venner blir drept eller skadd mens de kjører sykkel. Samtidig er det et faktum at det aldri har vært sikrere å kjøre MC på norske veier enn det er akkurat nå. For 40 år siden var det omlag 10 000 motorsykler registrert i Norge, ogmellom 40 og 50 drepte pr år. I dag har vi over 200 000 motorsykler, og rundt 20 drepte pr år.

Det betyr at det den relative risikoen for å bli drept eller hardt skadd er dramatisk mye lavere nå enn den var før. Det betyr ikke at vi skal slå oss til ro, eller at 20 drepte pr årikke er så farlig. For 20 drepte er fremdeles 20 for mange. Men det faktum at antall omkomne er mer enn halvert i samme periode som antall sykler er 20-doblet forteller oss at målrettet innsats knyttet til føreropplæring, vegmiljø og teknisk utstyr på syklene har hatt effekt.

Som motorsyklister vet vi at forskjellen på en dødsulykke og en ulykke med kun materiell skade er veldig liten. Det er ofte tilfeldigheter som avgjør, og marginene er små. Kjører du ut i en sving og treffer noe hardt blir utfallet mye verre og langt mer alvorlig enn om du bare havner ute i en åker – uten å treffe noe på veien. Derfor vil også ulykkestallenesvinge, og derfor har NMCU hele tiden advart mot å trekke bastante konklusjoner og innføre strenge tiltak basert på kortsiktige statistiske variasjoner. Tallene på antall drepte motorsyklister de siste 7-8 år er i så måte illustrerende. De varierer mellom «bunnåret» 2018, hvor det omkom 14, og det foreløpige toppåret 2016, der 22 mistet livet. I absolutt forstand er ikke variasjonene så store, men fordi tallene er små blir de prosentvise utslagene store. Fra 2019 til 2020 økte tallet med 25%. Da snakket man også om en ny trend, og NMCU ble nedringt av media hele sommeren for å gi kommentarer. Fra 2020 til 2021 sank tallene med 25%. Da var det ingen som brydde seg. Og heller ikke NMCU slo seg på brystet og varslet nye tider. For disse tallene svinger, og det er tilfeldigheter som avgjør. Vi må fokusere på det store bildet og de lange linjene, og ikke stirre oss blinde på kortsiktige utslag den ene eller den andre veien.

Strenge eller inngripende tiltak må kunne dokumenteres ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv. Ellers blir det bare meningsløs symbolpolitikk, uten effekt.

I det store bildet er det fortsatt slik at det aldri har vært sikrere enn nå å kjøre MC i Norge. Men det er fortsatt en aktivitet som innebærer en større risiko enn f eks å kjøre bil. Derfor vil NMCU fortsette å arbeide for å gjøre vegmiljøet sikrere, syklene bedre og førernes kompetanse større – i samarbeid med vegmyndigheter, samferdselspolitikere og alle andre som deler vårt engasjement!

Antall drepte pr år, og endring i %:
2015 21
2016 22 + 5%
2017 20 – 9%
2018 14 – 30%
2019 16 +14%
2020 20 +25%
2021 15 – 25%
2022 18 pr 10.aug

Les pressemeldingen her