Årsmøte i NMCU Sør-Trøndelag

NMCU Sør-Trøndelag ved fylkessekretær Christian Harholt avholder kretsårsmøte den 18. september.

Da kretsen gjennom flere år ikke har hatt kretsstyre er nå fylkessekretæren klar til å legge frem forslag på interimstyre for Sør-Trøndelag krets.
Dette innebærer at årsmøtet gjennom interimstyre, som også vil fungere som valgkomite, tar stilling til opprettelsen av nytt kretsstyre.

Agenda:

  1. Åpning
  2. Konstituering – Valg av møteleder / referent
  3. Diskusjon rundt og valg av interimstyre
  4. Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp må være fylkessekretæren i hende innen 2. september

Sted:
Årsmøtet avholdes i kinosalen hos Kanari og Kaffe på Singsås.
Dato / Tid:
Søndag 18/9-22 kl. 18.00

Kontakt:
Christian Harholt
charholt(at)online.no
971 78 438