Arendalsuka! MC-politisk debatt

Arendalsuka, den årlige nasjonale arena der aktører innenfor politikk, samfunns og næringsliv møtes for debatt retter også i år fokus på MC.

Torsdag 18/8 kl. 1800 – 1900 er dett Motorsykkelpolitisk debatt der vegdirektør Ingrid Dahl Hovland stiller opp for å diskutere MC-politikk fremover.
I tillegg vil NMCU, MCF, Samferdselsdepartementet og flere andre aktører delta i panelet.

Les mer her