Avregistrering for sesongen

Nå er det slutt på å levere skiltene på trafikkstasjonen. Har du motorsykkel som skal avregistreres for sesongen? Fra 12. september er det fort gjort!

Viktig å vite ved avregistrering av kjøretøy

I høst lanserte Statens vegvesen en selvbetjeningsløsning som nå gjør det enklere for eiere av sesongkjøretøy å av- og påregistrere kjøretøyet. Med den løsningen kan du beholde skiltene på kjøretøyet og av- og påregistrere på nett, i stedet for å fysisk møte på trafikkstasjonen for å hente og levere skiltene. Det er ofte eiere av motorsykler, bobiler og snøscootere som skal sette bort kjøretøyet for sesongen og som nå i praksis vil spare seg for to turer til trafikkstasjonen. Når kjøretøyet avregistreres, blir forsikringen automatisk sagt opp. Eier må ta kontakt med forsikringsselskapet sitt dersom kjøretøyet fortsatt skal være forsikret mens det er avregistrert.  

Ved avregistrering av et kjøretøy er det viktig å sikre at kjøretøyet er forsvarlig parkert. Dette fordi man kan komme i bilansvar, dvs. bli ansvarliggjort for skader kjøretøyet forårsaker selv om eier ikke kan bebreides for skaden, iht. «Bilansvarsloven» § 2.b. Ved et slikt bilansvar kan bileier bli ansvarlig for opptil 100 millioner kroner ved tingskade. Ved personskade er summen ubegrenset.

For at bileier ikke skal komme i bilansvar, må et avregistrert kjøretøy parkeres forsvarlig og låst, og kan ikke stå på gate/vei, plass eller andre steder der allmenheten kan ferdes. Trafikkforsikringsforeningen som gjør opp skader hvor et avregistrert kjøretøy forårsaker skaden dekker skaden overfor tredjepart. Trafikkforsikringsforeningen vil imidlertid kreve pengene tilbake fra bileier (regress) med mindre kjøretøyet parkeres på en av følgende måter:

  1. Motorvognen står i garasje/carport som ikke er tilgjengelig for allmenn ferdsel.
  2. Fellesgarasje i sameie eller borettslag, dersom fellesgarasjen ikke er tilgjengelig for allmenn ferdsel.
  3. Tomt der allmenn ferdsel ikke er naturlig.
  4. Avregistrert kjøretøy som er forsvarleg fråsegsett hos bruktbilforhandler vil ikke utløse regress.

Noen eksempler på hvordan man ikke bør parkere:

  • Avregistrere et kjøretøy som parkeres i parkeringshus, f.eks. felles parkeringsanlegg ved flyplass når man drar på ferie.
  • På offentlig vei, typisk utenfor bygården man bor i. Sykler et barn på kjøretøyet og skader seg vil bileier ha bilansvar.

Når man vil ta kjøretøyet ut på veien igjen er det to ting som er viktig – og begge må utføres før man kan ta kjøretøyet i bruk igjen.

Først må man få forsikringsselskapet til å stille en ny garanti overfor Statens vegvesen. Deretter må eier av kjøretøyet inn og fullføre arbeidsoppgaven som de ansatte på Trafikkstasjonen tidligere utførte, dvs. selve påregistreringen. Dette gjør eier av kjøretøy på Din Side hos vegvesen.no (samme sted som avregistrering ble gjort).

Det er først når påregistreringen er fullført at kjøretøyet kan tas i bruk igjen. Frem til påregistrering er fullført har ikke kjøretøyet ansvarsforsikring.

Les mer hos Statens vegvesen Tidligere sak hos NMCU