Har EU innført forbud mot kjøretøy med forbrenningsmotor fra 2035?

EU forbyr forbrenningsmotorer fra 2035

Forvirringen er total etter at EU 27. oktober bestemte det ikke vil være tillatt å selge kjøretøy som slipper ut CO2 i EU etter 2035. Detaljene i vedtaket er ikke klare, og ser ut til å inneholde et unntak for kjøretøy som kjører på helt CO2-nøytralt drivstoff. Om dette innebærer at det fortsatt kan selges motorsykler med forbrenningsmotor som går utelukkende på biodrivstoff eller hydrogen er ikke avklart.

Generalsekretær i FEMA, Dolf Willigers uttaler at FEMA vil kjempe hardt for å unngå et slikt forbud inntil vi er sikre på at det finnes fullgode alternativer, også for motorsykler.

Les hele artikkelen fra FEMA her.

Odd Terje Døkvik, Styreleder i NMCU påpeker at NMCU deler FEMAs engasjement i denne saken:

«En motorsykkel har allerede et mye lavere klima-avtrykk enn en bil (og den tar mindre plass både på veien og når den er parkert).

Og det vil kreves mye teknologiutvikling før utslippsfrie motorsykler er et fullgodt alternativ til sykler med fossil motor.

Når det er sagt skjer det veldig mye spennende på el-MC fronten for tiden, og til urban transport i bynære områder vil overgangen til el-MC kunne skje både raskt og ganske knirkefritt.»