Høstmøte i Agder MC-forum

(fra venstre) Olav T Vehus (NMCU Aust-Agder, Joakim Håland (fylkeskommunen), Yngvar Aas (Politiet), Cato Moen (fylkeskommunen), Henning Mikkelsen (fylkeskommunen), Torgeir Hodne (Vegevesenet), Anne Grete Tofte (Vegvesenet), Terje Bekker (Vegvesenet)

Bak kamera: Odd Terje Døvik (NMCU Vest-Agder)

Onsdag 1.november ble det avholdt høstmøte i Agder MC-forum, denne gang på fylkeshuset i Arendal. Statens Vegvesen, Agder Fylkeskommune og Politiet var som vanlig representert, i tillegg til NMCUs to fylkessekretærer i hhv Aust- og Vest-Agder. Ulykkestallene for 2022 ble gjennomgått, så langt de pr dato foreligger. Tallene er ikke endelige – det blir de først nærmere sommeren 2023, men vi kan allerede nå slå fast at antall drepte og hardt skadde viser økning fra 2021 til 2022.

Antallet sykler på norske veier har imidlertid også øket i samme periode, slik at den «relative risikoen» fortsatt viser en positivt tendens. Vegvesenets representanter påpekte også at antall ulykker med A1-førere har øket mer enn for andre førerkortgrupper. Dette er foruroligende, og man spør seg om disse førerne – som har fått en meget god opplæring – simpelthen overvurderer sine egne ferdigheter?

Forøvrig er menn født på 60-tallet fortsatt overrepresentert i alle statistikker. Det var de som forulykket da de var 20 år gamle, og som 40 år senere fremdeles skiller seg negativt ut i statistikkene. Ulykkesutviklingen for A1-førere må også sees i sammenheng med antallet som får førerkort for A1. I region syd (som omfatter Agder og Telemark-Vestfold er det i 2022 avlagt hele 470 førerprøver for klasse A1. Det er en økning på over 40% fra 2019 (siste normal-år før koronaen tok oss).

Vegvesenets representanter kunne ellers fortelle at det ikke lenger var noe etterslep mht førerprøver i region syd. Alle som har vært klar for oppkjøring har fått kjøre opp. Tommel opp for den!

Vi fikk også presentert rapporten fra årets vegbefaring, som dekket strekningen fra Skeie til Tonstad på fv 42 – en populær strekning for oss motorsyklister. Og det ble besluttet å gjennomføre nye befaringer neste år – men valg av strekning foretas først på vårmøtet, som er berammet til 15.mars 2023. Og det ble – nesten selvsagt – besluttet å gjenta det årvisse rutsløsnings-arrangementet på Skandinavisk Trafikksenter i Kristiansand. Tilbakemeldingene fra deltagere på årets arrangement var like overstrømmende positive som de alltid har vært, så dette tror vi er noe som har kommet for å bli!

Odd Terje Døvik Fylkessekreretær, Vest-Agder