Ikke lenger fritt fram i Dolomittene?

Sella-runden i Dolomittene

Fra og med sommeren 2024 kan det være slutt på fri ferdsel over berømte alpe-pass som Pordoi, Sella, Gardena og Campolongo. Myndighetene i Syd-Tirol har nemlig besluttet å erklære deler av Dolomittene som en såkalt «Lav-utslipps-sone». De har fått følge av naboprovinsene Belluno og Trentino. Talspersoner for delstatsregjeringene legger ikke skjul på at støyende motorsykler er en viktig målgruppe for tiltakene, men legger til at kravene vil gjelde for alle, også bilister. Og at det overordnede målet er å redusere den totale trafikkbelastningen i området, til glede for fastboende og turister til fots og på tråsykkel.

Det er ikke endelig avklart hvordan målsettingene for Lav-utslipps-sonen skal oppnås, og hele pakken vil til slutt kreve godkjenning på ministernivå i Roma. Men flere mulige virkemidler er allerede kjent:

For å lese dette innholdet trenger du et aktivt medlemskap i NMCU.