Frankrike innfører EU-kontroll for motorsykkel

Frankrike innfører EU-kontroll for motorsykkel

Bilde fra www.motomag.com

Fransk høyesterett har avgjort at obligatorisk EU-kontroll også må innføres for motorsykler. 

Frankrike innførte EU-kontroll for biler på 90-tallet, som følge av at 17% av ulykkene kunne spores tilbake til teknisk feil på kjøretøyet. For motorsykkel er det tilsvarende tallet under 0,5%. 

Motorsyklister har et bevisst forhold til tilstanden på sin egen sykkel. Sikkerhetskontrollen er også en mer omfattende del av opplæringen og førerprøven på motorsykkel. 

NMCUs søsterorganisasjon i Frankrike, FFMC, er kritiske til innføringen, og oppfordrer alle motorsyklister i Frankrike til å protestere mot EU-kontrollen i helgen 26. og 27. november.

Hele innlegget kan leses hos FEMA.