Motorsyklisters sikkerhet blir en del Euro NCAPs system for test av førerstøttesystemer

Motorsyklisters sikkerhet blir en del EURO NCAPs system for test av førerstøttesystemer

Euro NCAP gjennomfører tester av alle nye biler som skal ut på det eurpeiske markedet, og tildeler stjerner etter hvor sikre bilene bedømmes til å være. I testene tas det hensyn til sikkerheten til både passasjerer og fotgjengere. 

De siste årene har også avanserte førerstøttesystemer vært en del av Euro NCAPs tester, der det vurderes hvordan bilenes systemer reagerer på ulike scenarier.

FEMA har reagert overfor Euro NCAP på at Tesla Model Y har fått tildelt fem stjerner, til tross for at den samme bilen har vært involvert i flere alvorlige ulykker med motorsykkel, der førerstøttesystemene har vært delaktige.

Euro NCAP har nå lansert sine nye kriterier for test av biler, Euro NCAP Vision 2030, I dette dokumentet tas det hensyn til både syklister og motorsykler. Samtidig pekes det på at testene skal utføres i realistiske omgivelser, med eksempelvis annen trafikk og varierende lysforhold. Dette viser at det nytter å legge press på myndigheter og andre aktører for at motorsyklistene ikke skal bli glemt!

Du kan lese mer om saken på FEMA sine sider.