Verdens minnedag for trafikkofre

Verdens minnedag for trafikkofre

Verdens minnedag for trafikkofre markeres den tredje søndagen i november hvert år. I Norge gjennomføres det verdige markeringer mange steder i landet. 

Nordland har hatt et spesielt år, der 12 mennesker har mistet livet i trafikkulykker det siste året, samtidig som 34 personer er hardt skadet. Til sammenligning mistet to personer livet i fylket året før. 

I Bodø ble dagen markert med et arrangement i vannkanten, der NMCU deltok sammen med Nordland Fylkeskommune, Trygg Trafikk, nødetatene, WIMA og flere andre aktører som jobber med trafikksikkerhet. 

12 politistudenter bar hvert sitt kors for å hedre de som mistet livet i trafikken. I tillegg ble det båret 34 lys til ettertanke for de skadde. Bårebiler fra byens begravelsesbyrå deltok i kortesjen, som gikk fra Moloen, via torget foran biblioteket, til Kulturkollektivet bodø, der det ble holdt en appell, og en oppsummering av arrangementet.

Bjørn Sakariassen fra NMCU Nordland sier de hadde flere sterke møter langs ruta, med personer som ble berørt av markeringen. «Flere ønsket å dele sine historier, som gikk sterkt inn på oss som var tilstede!»

   

Bjørn Sakariassen og Kari Stortrand representerte NMCU, mens Trude Sakariassen og Kari Stortrand også representerte WIMA på markeringen.