Skiltforskriften på høring

Kollektivfelt

Statens Vegvesen jobber med digitalisering av Skiltforskriften «N300 Trafikkskilt»  Formålet med revisjonen er å tilpasse normalen til ny digital plattform. Forenkling og tydeliggjøring prioriteres i arbeidet.

NMCU er høringsinstans, og vil sende et innspill til høringen. Vi ser dette som en passende anledning til å rydde opp i forvirringen rundt skilting av kollektivfelt.

Tohjuls motorsykkel uten sidevogn kan benytte kollektivfelt. Mange steder der kollektivfeltet for en kort periode går i en annen trasé enn selve veien, skiltes dette ofte med skiltet «404 Påbudt kjørefelt» med underskiltet «808 Gjelder ikke buss og taxi». 

I disse tilfellene har ikke motorsykkel anledning til å følge kollektivfeltet, men må inn i det vanlige kjørefeltet, sammen med annen trafikk. NMCU opplever at dette skaper utfordringer for både motorsyklister og andre trafikanter.

Kollektivfeltet benyttes ofte av motorsyklister ved stillestående eller saktegående kø. Hastighetsforskjellen mellom trafikken i kollektivfeltet og det vanlige kjøreeltet kan i disse tilfellene være stor. Motorsyklistene kan derfor oppleve at det er utfordrende å skifte felt, samtidig som annen kollektivtrafikk, som buss og taxi kommer i stor hastighet, med påfølgfende fare for påkjørsel bakfra. At motorsyklistene må inn i det ordinære kjørefeltet kan også påvirke trafikkflyten negativt.

I forslaget til ny skiltforskrift har Statens Vegvesen foreslått å innlemme et nytt underskilt der syklister kan følge kollektivfeltet videre. NMCU foreslår at det gis tilgang til å inkludere motorsyklister i dette unntaket, der det potensielt kan oppstå farlige situasjoner.