Årsmøte i FEMA

Årsmøte i FEMA

FEMA avholdt sitt årsmøte i Brussel i helga som var. FEMA samler et tyve-talls motorsykkelorganisasjoner fra hele Europa under samme paraply, og har gjennom årene opparbeidet seg stor kompetanse og en betydelig posisjon. 

Man har også utviklet tette relasjoner med andre aktører innenfor samme interessområde. Årets møte fant sted i lokalene til ERF (European Union Road Federation), som arbeider med det fysiske vegmiljløet, og som blant annet har gjennomført interessante studier knyttet til sideterrreng- og rekkverks-problematikk. Årsmøtet fikk også høre et interessant foredrag fra ACEM, som organiserer de europeiske motorsykkelprodusentene. ACEMs representant snakket blant annet om utfordringene som oppstår når elektriske to-hjulere skal tas inn i et regelverk som er utformet med tanke på fossil-drevne kjøretøy. Her oppstår det mange morsomme – og noen mer bekymringsfulle – situasjoner. Det er blant annet et problem at førerkort- og kjøretøydirektivene ikke er samordnet. En el-mc kan f eks være typegodkjent som lettvekter, men ha et vekt/ytelsesforhold som gjør at den ikke kan kjøres med A1 førerkort. Dette skyldes blant annet at vekten av batteriet (som man mener tilsvarer bensinen på et fossil-kjøretøy) trekkes fra når sykkelens vekt skal beregnes.

 

Odd Terje Døvik fra NMCU ble forøvrig valgt inn i FEMAs styre, som fortsatt ledes av Anne Zee fra British Motorcycle Foundation.