Primitivt forslag og mangelfull rolleforståelse

Tilsvar til Per Morten Lund

Primitivt forslag og mangelfull rolleforståelse

av Odd Terje Døvik, leder av sentralstyret i NMCU

Tirsdag 9.februar 2023 trykket Stavanger Aftenblad en kronikk av Per Morten Lund, divisjonsdirektør for transport og samfunn hos Statens Vegvesen.

Lund skriver om «Nullvisjonen» og drøfter hva som må til for at vi skal nå målet om null  trafikkdrepte innen 2050. Bakgrunnen er den såkalte «ulykkes-sommeren» i 2022, der tallet på omkomne i løpet av noen sommeruker oversteg tallene fra samme periode året før, og foranlediget en heftig møteaktivitet der også Norsk MotorCykkel Union ble kalt inn på vegdirektørens teppe.

Vi skal ikke bruke mer tid på det.

Det vi derimot må kommentere er et ganske hårreisende utsagn fra Lunds side i nevnte kronikk. Han drøfter nemlig hvor mye «handlingsfrihet» vi som trafikanter er villige til å gi avkall på for å nå Nullvisjonens mål. Og fortsetter:

«Kan vi, for eksempel, forby motorsykler for å unngå hardt skadde og drepte? Dette ville vært et drastisk tiltak, men like fullt viktig å reflektere over» (min utheving).

Med respekt å melde: Dette er uten sammenligning det minst konstruktive og mest misforståtte initiativ som har kommet fra noen norsk trafikkbyråkrat siden en av Lunds forgjengere i 1972 foreslo å forby motorsykler over 250 kubikk (et forslag som for øvrig førte til etableringen av Norsk MotorCykkel Union). NMCU er selvsagt ikke enig i at motorsykkelkjøring nærmest utgjør et «samfunnsonde», men om vi for argumentets skyld aksepterer at aktiviteten innebærer en viss risiko er det ikke forbud som er løsningen. Det er primitivt og korttenkt. Skal vi f eks forby båtliv fordi det er så mange som drukner? (Det var jo fire ganger så mange som druknet i 2022 som det var drepte motorsyklister.) Nei, vi skal ikke det. Myndighetene kan og skal regulere aktiviteter som har uønskede sider, slik man f eks gjør med alkohol og tobakk, og slik man gjør i trafikken ved å etablere aldersgrenser for førerkort, trafikkregler, kjøretøyforskrifter etc etc. Men å simpelthen forby et framkomstmiddel som løser rekreasjons- og transportbehov for over 200 000 norske menn og kvinner hører ingen plass hjemme i et liberalt demokrati. Det er like meningsløst som å stenge adgangen til fjellheimen fordi folk fra tid til annen faller ned og slår seg ihjel!

Og det er særdeles umusikalsk at en byråkrat i Statens vegvesen finner det hensiktsmessig å kaste fram et slikt forslag. Her er Lund milevis utenfor sitt kompetanseområde. Et så omfattende og inngripende tiltak som et forbud mot motorsykler ville representere er en sak som hører hjemme i den politiske sfære. Det er ille nok at slike tanker rører seg i Lunds hode; det er langt verre at han faktisk setter dem på trykk i en av landets største aviser.

NMCU er opptatt av trafikksikkerhetsarbeid. Vi berøres også når motorsyklister drepes eller kommer til skade i trafikken. Derfor bruker vi mye tid og ressurser på trafikksikkerhetsarbeid, og påtar oss både oppgaver og ansvar når myndighetene ber oss om hjelp. Det samarbeidet går en dyster framtid i møte hvis holdninger av den typen Lund forfekter skal bli styrende for Nullvisjons-arbeidet. For norske motorsyklister er det helt uakseptabelt at trafikksikkerhetsutfordringer knyttet til motorsykkelkjøring skal løses gjennom et forbud. Dersom dette er tenkningen i vegvesenets viktigste divisjon for trafikksikkerhet er det grunn til bekymring.   Jeg trodde oppriktig talt vi var kommet lenger.