Stengte veier for motorsykkel i Tyskland

I Tyskland har myndighetene dessverre innført mange restriksjoner for motorsykler.

Noen veistrekninger er helt stengt for motorsykler. Andre er stengt for kortere eller lengre perioder i sesongen. Dette kan være alt fra stenging gjennom hele sesongen, enkelte dager (ofte lørdag og søndag) eller bestemte tidspunkt på dagen.

Det kan derfor være lurt å sjekke kartet og ta hensyn til de stengte veistrekningene når du planlegger årets motorsykkeltur i Europa. Du kan lese mer hos vår søsterorganisasjon BVDM, hos Tourenfahrer magazin, eller FEMA.  

NMCUs søsterorganisasjon BVDM i Tyskland jobber for å få opphevet restriksjonene.

Vi har foreløpig sluppet unna denne type forslag og tiltak i Norge, men NMCU følger nøye med og forsøker å stoppe slike tilløp før de får utvikle seg.