Nasjonale turistveger – Nye strekninger i 2023

Nasjonale turistveger er 18 utvalgte vegstrekninger som går gjennom landskap med unike naturkvaliteter, langs kyst og fjorder, fjell eller fosser. Strekningene skal være et godt alternativ til hovedvegene og kjøreturen i seg selv skal være en god opplevelse.

Les mer om Nasjonale turistveger

I 2023 åpnes følgende seks turistvegprosjekter for publikum, de fem første i løpet av mai/juni og Gjende til høsten.
– Sundshopen, Nasjonal turistveg Helgelandskysten
– Sluppen, Nasjonal turistveg Aurlandsfjellet
– Flesefossen, Nasjonal turistveg Ryfylke
– Madland hamn, Nasjonal turistveg Jæren
– Brunstranda, Nasjonal turistveg Lofoten
– Gjende, Nasjonal turistveg Valdresflye

Les mer om de nye strekningene