Nytt håp for motorsykler med forbrenningsmotor

Skrevet av Dolf Willigers, FEMA

Seks medlemsland i EU nekter å signere forordningen om å forby salg av nye biler og varebiler med forbrenningsmotor fra 2035. FEMAs Dolf Willigers sier at dette også vil få betydning for motorsykler.

Motorsykler er fortsatt ikke nevnt i planene for å gjøre veitransport i EU karbonnøytral. Likevel kan den siste utviklingen fra mars 2023 også ha betydning for motorsykler. Den 27. oktober 2022 kom EU-kommisjonen, Europaparlamentet og medlemslandene, i Rådet for Den europeiske union, til enighet om den såkalte «trilogen» om nye utslippsgrenser for person- og varebiler. Etter noen trinn for å redusere flåtens utslipp, vil salg av nye biler uten null CO2-utslipp forbys i EU fra 2035. Det fantes likevel en veldig liten åpning for forbrenningsmotor i en såkalt «recital», en uforpliktende klausul i avtalen som ba kommisjonen om å se på e-drivstoff som et nullutslippsalternativ. Frans Timmermans, visepresident i kommisjonen og ansvarlig for Green Deal, sa imidlertid umiddelbart at han ikke så noe alternativ til elektrisk batteridrift.

Neste steg i prosessen var vedtak av avtalen i Europaparlamentet. Der ble det tidlig klart at motstanden var økende, men likevel, 15. februar 2023, vedtok EU-parlamentet den nye forordningen med 340 stemmer for, 279 mot og 21 blanke. Men det var ikke bare her tvilen kom til uttrykk; produsenter av kjøretøy med forbrenningsmotor fant hverandre i E-fuel Alliance, som har benyttet sosiale medier svært aktivt. Mindre enn en uke før EUs medlemsland skulle signere den nye forordningen, erklærte den italienske regjeringen at de likevel ikke ønsket å signere den. De fikk strakst følge av Tyskland, Polen, Tsjekkia, Bulgaria og Portugal. Senere annonserte Østerrike også at de ikke kunne godta en forskrift som kun fokuserte på én løsning, der alle andre alternativer ble utelukket.

Signeringen av forskriften som skulle finne sted 7. mars 2023, og vanligvis er en formalitet, ble utsatt.

I den unike situasjonen som nå har oppstått, vet ingen hvordan de skal gå frem. Nye forhandlinger eller endring av avtalen ser ut til å være umulig. Man må finne en løsning. Uansett, når det nå ser ut til å være håp for biler og varebiler med forbrenningsmotor, hvorfor ikke for motorsykler?

Tilgjengeligheten av nye biler og varebiler med forbrenningsmotor etter 2035 vil også bety at drivstoffinfrastrukturen vil bestå i tiden etter dette.
Spesielt for motorsykler er det nødvendig å opprettholde muligheten til å lage og kjøpe nye motorsykler med forbrenningsmotor for fritidsformål og for langdistansereiser og for å kunne tilby drivstoff til disse. FEMA støtter valgfrihet:

Det er ikke myndighetene, men eierne og produsentene som bør bestemme hvilke teknologiske løsninger som gir de beste løsningene for å nå det målet om nullutslipp.