Vårmøte i Agder MC-forum

Vårmøte i Agder MC-forum

Litt redusert frammøte, men alle var representert. Fra venstre rundt bordet Torgeir Hodne (SVV), Yngvar Aas (Politiet), Cato Moen (fylket), Anne Grete Tofte (SVV) og Joakim Håland (fylket). Bak kamera fylkessekretær i NMCU Odd Terje Døvik

Onsdag 15.mars ble det avholdt møte i Agder MC-forum

Etter at de to Agder-fylkene ble slått sammen i 2020 er det også etablert et felles MC-forum, der NMCU stiller med to representanter, en fra gamle Vest og en fra gamle Aust.
Flere representanter hadde meldt forfall til dette møtet, men alle de sentrale aktørene var likevel til stede: Fylkeskommunen, Statens Vegvesen, Politiet og NMCU.

Fra NMCUs side knyttet det seg stor interesse til hvordan fylkeskommunen hadde tenkt å bruke de 4 millionene som er bevilget til TS-tiltak for MC inneværende år. Og vi fikk gode svar. Joakim Håland fra fylket kunne fortelle at de hadde satt seg ned med rapportene som er skrevet etter MC-befaringene som er foretatt hvert år siden 2016. Så snart været tillater vil de simpelthen bare begynne fra «toppen», og gjennomføre de foreslåtte tiltakene i tur og orden inntil pengene er brukt opp. Siden svært mange av tiltakene handler om siktrydding, utbedring av sideterreng og underskinner regner de med at pengene kommer til å rekke langt.

Planleggingen er ikke helt ferdig, men mye taler for at både Brokke-Suleskardveien, Lysebotn-veien og store deler av fv 42 gjennom Agder vil inngå i sommerens program.

I tillegg skal det selvsagt gjennomføres nye befaringer. Det er mange veier å ta av, og på den foreløpige lista står rv 41 mellom Birkeland og Åmli, fv 43 mellom Lyngdal og Eiken, fv 460 mellom Vigeland og Håland, og fv 461 mellom Nodeland og Kvinesdal – i prioritert rekkefølge (vi rekker neppe over alle i år). NMCU registrerer som spesielt gledelig at vi kan diskutere disse sakene uavhengig av om det er fylket eller vegvesenet som «eier» veien. Og at både fylket og vegvesenet deltar på befaringene uavhengig av hvem sin vei det er.

MC-forum gikk også gjennom ulykkestallene, og her hadde dessverre Agder den samme negative utviklingen i ulykker som vi ser på landsbasis. I 2021 omkom 2 motorsyklister på veier på Agder; i 2022 var tallet 3. Prosentvis en økning på 50%, men slik blir det når tallene er så små. Det er forøvrig interessant å merke seg at ingen har omkommet på lett MC på Agder de siste 10 årene, mens det i løpet av samme tidsperiode har omkommet 3 mopedister. Tallene for drepte på tung MC beveger seg mellom 5 i 2016, og 0 (null) både i 2018 og 2020.