Nye begrensninger i bruk av Statens vegvesens kjøregårder

Elev i kjøregården hos Statens vegvesen

Etter flere alvorlige hendelser i kjøregårdene ved Statens vegvesens trafikkstasjoner, har Vegvesenet sett seg nødt til å innføre nye begrensninger i bruken av disse områdene.

De alvorlige hendelsene har skjedd under opplæring med elever som er helt i begynnelsen av opplæringen. Det er elever som på grunn av manglende ferdigheter har mistet kontroll over kjøretøyet, med påfølgende utilsiktet gasspådrag.

  • Følgende krav til opplæring i kjøregårdene vil være gjeldene fra 1.6.2022
    Føreropplæring som gjennomføres i Statens vegvesen sine kjøregårder, skal skje med at trafikklærer sitter på motorsykkelen, inntil trinnvurdering trinn 3 er gjennomført og registrert.
  • Det er kun tillatt med én elev per trafikklærer.
  • Privat øvingskjøring i Statens vegvesen sine kjøregårder, skal skje med at ledsager sitter på motorsykkelen.

De nye reglene gjelder altså i hovedsak for trafikkskoler, der trafikklæreren pålegges å undervise kun én elev av gangen i kjøregården. I tillegg kan ikke elever kjøre selvstendig i kjøregården før trinnvurdering på Trinn 3 er registrert.

For private som øvelseskjører blir det nå kun anledning til å benytte kjøregården dersom ledsager sitter bak på elevens motorsykkel, uavhengig av elevens nivå.

Les hele brevet om saken fra Statens Vegvesen.

Lokale instrukser for kjøregårdene finner du her.