Salg av nye livstidsmedlemskap i NMCU settes på pause inntil videre

Da NMCU innførte livstidsmedlemskap var det meneingen at dette skulle være et ekslusivt tilbud for et begrenset antall medlemmer.

Det ble derfor besluttet at antallet livstidsmedlemmer maksimalt kunne utgjøre 2% av den totale medlemsmassen.  For å holde oss innenfor denne grensen kan vi inntil videre ikke ta opp nye livstidsmedlemmer.

De som ønsker å bli livstidsmedlem kan melde sin interesse for dette på mail til nmcu@nmcu.org, og vil få tilbud om dette når det totale medlemstallet tillater det!