NMCU søker støtte over Statsbudsjettet

Som varslet på årsmøtet har NMCU søkt om driftstilskudd i Statsbudsjettet for 2024. Staten deler hvert år ut nesten 80 millioner til ulike organisasjoner som arbeider med trafikksikkerhet.

Trygg Trafikk får mest (61 mill), men på listen over mottagere finner vi både El-bil foreningen (1,5 mill) og Syklistenes landsforbund (4 mill). 

NMCU utfører et betydelig arbeid sammen med og på oppdrag fra norske myndigheter. Vi deltar i ulike råd og utvalg, og vi har påtatt oss en rekke oppgaver som er beskrevet i de ulike tiltaks- og handlingsplanene for trafikksikkerhetsarbeid.  Men til forskjell fra alle de andre aktørene i dette arbeidet er vi verken kommersielle eller offentlige. Vi lever utelukkende av våre medlemmers kontingentpenger, og vi er i tillegg helt avhengige av en stor frivillig innsats fra våre tillitsvalgte.

Nå synes vi det er på tide at staten er med og finansierer noe av dette trafikksikkerhetsarbeidet – slik de er med og finansierer andre organisasjoners arbeid. 

Søknad er derfor sendt. Samferdselsdepartementet har bekreftet at søknaden er mottatt, og vi forventer faktisk å få et positivt svar!

Les hele søknaden her