Hva trenger vi for å øvelseskjøre på MC?

For å øvelseskjøre med motorsykkel stilles det en del krav, både til den som skal øvelseskjøre, ledsageren og hvilke motorsykler som kan brukes.

Statens vegvesen har en god oversikt over reglene på sine sider.

Mange har benyttet Statens vegvesens kjøregårder til å trene på kjøreteknikk. Med bakgrunn i flere alvorlige ulykker i kjøregårdene har det fra 1. juni 2023 kommet nye regler for bruk av kjøregårdene, der det stilles krav om at ledager sitter bak på elevens motorsykkel ved kjøring i kjøregården. 

Det stilles krav om at både elev og ledsager har refleksvest med bokstaven L synlig på ryggen. Det er ikke spesielle krav til farge på vesten eller bokstaven, annet enn at begge deler må være godt synlig for andre trafikanter.