Aktiv «fartshump» testes i flere byer

Både Bergen og Halden prøver ut en ny type «fartsdump» fra leverandøren Actibump som kun påvirker deg om du kjører for fort. Tiltaket består av fartsmåler og fall-lem som senker seg om farten er for høy. Når lemmen senker seg lager den en kant på ca. 5 cm. som merkes veldig godt i kjøretøyet. Tanken er at kun de som kjører fort skal merke noe til «fartsdumpen». 

Actibump har vært benyttet i Sverige i flere år, og er tatt i bruk på over 80 steder. Det har så langt ikke vært meldt om uhell eller ulykker i forbindelse med Actibump. Både NMCU og NMCUs søsterorganisasjon i Sverige, har testet Actibump.

Den største bekymringen er lav friksjon på stålplaten som danner «fall-lemmen». Denne består av en helt glatt ståloverflate, som kan ha svært lav friksjon, spesielt i vått vær. SMC mistenker at friksjonen er vesentlig lavere enn foreskrevet. Leverandøren har mulighet til å øke friksjonen med et ekstra belegg. Dette er ikke tatt i bruk i Norge, så vidt NMCU er kjent med.

SMC, har helt siden tiltaket kom etterlyst forskning på hvordan humpen kan påvirke syklister og motorsyklister. Dette har ikke leverandøren eller myndighetene kunnet fremlegge. Samtidig har både SMC og NMCU testet dumpene. Det samme har politiet med sine motorsykkelpatruljer, uten å se noen store utfordringer for tohjulinger, med unntak av manglende friksjon.

NMCU oppfordrer kommunene til å sørge for at effekten Actibump har på syklister og motorsyklister dokumenteres på en tilfredsstillende måte før tiltaket tas i bruhttps://nmcu.org/wp-content/uploads/2023/07/90-081-B-Friction-EN.pdfk.