Gir lavere fartsgrenser mindre støy?

Støy er en stadig tilbakevendende problemstilling knyttet til motorsykler. Mange steder i Europa opplever vi at veiene blir stengt for motorsyklister eller at fartsgrensene settes ned for å begrense støy.

Les mer om begrensninger i Europa her.

Thomas Makropoulos fra NMCU søsterorganisasjon i Danmark, DMC, har sett nærmere på problemstillingen. 

Danske politikere og veimyndigheter har senket fartsgrensen på Holbækmotorvejen utenfor København fra 110km/t til 80km/t, siden naboene til veien over lengre tid har vært plaget med støy. Etter at hastigheten ble satt ned har naboene ikke merket noen endring i støynivået. Støymålinger bekrefter at støyen kun er redusert med mellom 0,5 og 1,8dBA, som knapt er hørbart. Til tross for den marginale forskjellen holder de danske myndighetene fast på at fartsgrensen skal holdes redusert. 

Mye tyder på at trafikantene ikke følger den nye fartsgrensen, og at fartreduksjonen og støyreduksjonen derfor blir marginal. Når ordførereren i kommunen får spørsmål om dette svarer han at det fortsatt er fornuftig å senke fartsgrensene.

Samtidig har 12 ordførere i regionen gått sammen med et ønske om å senke fartsgrensene på alle motorveiene rundt hele København, med støy som begrunnelse.

Saken omtales også i TV2 Kosmopol.

Makropoulos oppfordrer alle motorsyklister til å tenke nøye gjennom hvordan vi kan bidra til å senke støynivået fra vår aktivitet, slik at vi unngår å fremprovosere flere begrensninger og forbud enn nødvendig.

Les hele artikkelen hos FEMA.

Thomas Makropoulos