Trafikksikkerhet for MC bør få plass i det endelige statsbudsjettet

Statsbusjettet 2024

I statsbudsjettet for 2024 ignorerer regjeringen trafikksikkerhetsarbeid ovenfor motorsyklister igjen. NMCU søkte midler for å fortsette arbeidet for å drive trafikksikkerhetsarbeid for motorsyklister, i tråd med vedtakene i NTP som NMCU har fått ansvar for. NMCU fikk ingen midler, noe vi er svært skuffet og overrasket over.

Hvordan skal vi oppnå resultater uten innsats? Dersom regjeringen skulle være i tvil, så er det begrenset hvor mye man kan oppnå uten midler. Mange av våre frivillige har nok med å dekke sine egne kostnader. Med stadig økende kostnader blir det vanskeligere å fristille ressurser til å utføre trafikksikkerhetsoppgaver.

Gjennom flere år har NMCU hatt tett dialog med myndighetene, som har fremhevet NMCUs rolle i arbeidet for å oppfylle nullvisjonen.

Nasjonal transportplan 2022-2033  tar for seg nettopp trafikksikkerhet i kapittel 7, der også motorsyklister fremheves som en svært ulykkesutsatt gruppe som det må jobbes spesifikt med. Da er det svært beklagelig at regjeringen bevisst unnlater å inkludere NMCU i statsbudsjettet slik at vi ville hatt mulighet til å styrke vårt spissede arbeid for tryggere trafikkforhold for motorsyklister i landet.

I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022–2025 står NMCU alene eller sammen med andre aktører for 7 av tiltakene som nevnes. Dette er mer enn noen av de andre trafikksikkerhetsorganisasjonene.

Bevilgningen for 2024 fordeles med:

  • 65,8 mill. kr til Trygg Trafikk
  • 4,5 mill. kr til Syklistenes Landsforening
  • 2,6 mill. kr til ITS Norge–0,6 mill. kr til Transportøkonomisk institutt Trafikksikkerhetshåndboken
  • 2,3 mill. kr til Ung i trafikken – Ingen venner å miste
  • 5,0 mill. kr til tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak
  • 1,0 mill. kr til prisen Årets trafikksikkerhetskommune.

Når du bruker hele budsjettet ditt på tiltak som ikke sikter på motorsyklister, og uten å tildele midler til den gruppen som har best kompetanse på motorsyklisme, og deretter klager på at motorsyklister ikke blir bedre, da er det noe som skurrer sier medlem i NMCUs sentralstyre, Ole Jørgen Dønnestad.

Innlegget oppdateres.