Årsmøte i NMCU Oslo og Akershus 2024

Det innkalles med dette til årsmøte i NMCU Oslo og Akershus.
 
Tid:    Onsdag 24.01.2024 kl. 18:00
Sted: Mortens kro 
 
Saker på dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Styrets beretning 2023
4. Årsregnskap for 2023
5. Innmeldte saker
6. Retningslinjer og plan for 2024
7. Budsjett 2024
8. Valg
Vel møtt!
 
PS:
Kunne du tenke deg å stille til styret i NMCU Oslo og Akershus, ta i så fall kontakt med kretsleder.nmcu.osloakershus@nmcuoa.com.
 
Beste hilsen
 
Kretsstyret i NMCU Oslo og Akershus.