Årsmøte i NMCU Vest-Agder

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NMCU VEST-AGDER 2023

Dato: Tirsdag den 16/01-2024

Tidspunkt: Kl.19:00-20:30

Sted: Rådhuskvartalet Kristiansand – møterom Anna Jensen i underetasjen

DAGSORDEN:

 1. Åpning

 2. Konstituering

  A: Registrering av fremmøtte

  B: Valg av møteleder

  C: Godkjenning av innkalling og dagsorden

  D: Valg av 2 referenter (til protokollen)

  E: Valg av tellekorps.

 3. Styrets årsberetning for 2023.

 4. Revidert regnskap for 2023.

 5. Budsjett for 2024.

 6. Aktivitetsplan for 2024.

 7. Innmeldte saker.

  • Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes til styret via e-post til

   hallaues@online.no senest 2 uker før møtet.

 8. Valg.

Sakspapirer til årsmøtet kan lastes ned fra NMCU.org

Hallvard Auestad

Leder i NMCU Vest-Agder