Hvorfor er motorcyklisten medlem i NMCU

Det er mange grunner til at motorcyklisten er medlem i en interesseorganisasjon. Ofte så er hovedgrunnen at organisasjoner har gode medlemsfordeler. NMCU har opp gjennom tidene ikke lagt så stor vekt på akkurat det, men ved vårt samarbeide med BikeLife Norge har vi endret noe på fordelene. De har rett og slett blitt bedre. 

Men fremdeles er hovedhensikten med NMCU, som landsdekkende interesseorganisasjon å arbeide for motorcyklistene. Her snakker vi om saker der den enkelte ikke kommer noen vei alene og eller saker rettet mot myndighetene så som Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen.

Vi er en respektert organisasjon i alle leire og leverer innspill til blant annet Nasjonal handlingsplan.

NMCU har også vært med i arbeidet rundt Statens vegvesens forskjellige dokumenter vedrørende veiutforming og da ikke minst sideterreng og rekkverk.

Dette er noe av det du som motorcyklist ser på våre nettsider og som medlem i våre nyhetsbrev. Det du ikke ser er det daglige arbeidet for ikke å si «slåsskampen» mot byråkratiet. Akkurat nå så er NMCUs fokus rettet mot EU der man:

  • diskuterer et forslag om maks hastighet for tung MC (A1) skal settes til 110 kmt. Mellomklasse (A2) 100 kmt og lett MC 90 kmt samtidig med at man vurderer 18 år som aldersgrense for lett. 
  • I tillegg diskuteres det på alvor at man ikke for selge en defekt MC dersom reparasjonskostnadene overstiger verdien på sykkelen. Den må da leveres på «skroten».

Dette er bare noe av det NMCU jobber med for tiden ofte i det stille og selvsagt sammen med våre søsterorganisasjoner, SMC, FEMA, DMC.

Det er det din medlemskontingent, blant annet, går til.

Og til slutt, om du tror at det lille vi har nevnt her er alt som foregår så tenk da på at i Taiwan diskuteres det seriøst å sette opp kameraer for å se hvor langt ned du legger deg i sving. Det er ikke aprilsnarr.

Ikke medlem?:  Trykk her