Årsmøte i NMCU Telemark

Innkalling til Årsmøte i NMCU Telemark 2024

DATO: Torsdag 25.01.24 kl.19:00
STED: Grenland MC, Voldsvegen 192, 3739 Skien

Dagsorden:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Konstituering
    A: Registrering av fremmøtte
    B: Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å underskrive protokollen
    C: Valg av tellekorps – 2 personer
4. Styrets årsberetning for 2023
5. Revidert regnskap for 2023
6. Aktivitetsplan for 2024
7. Innmeldte saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes til styret via e-post tovesti@sf-nett.no senest 2 uker før møtet, dvs innen 11.01.24.

8. Budsjett for 2024
9. Valg.

Det serveres pizza etter årsmøtet, og Nils Anders Bruun kommer og vil
holde foredrag om sin tur til India/Himalaya.

Velkommen

Tove Hvalvik

Leder NMCU Telemark