Innkalling årsmøte 2024 i NMCU Hedmark

Tid:         Lørdag 27 januar 2024, kl. 1300

Sted:        Ådalsbruk motormuseum

Agenda:

  1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Konstituering

        A. Registrering av fremmøtte

        B. Valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokoll

        C. Ingen i styret på valg i år, men det bør etableres valgkomité for å forberede neste års valg.

4. Styrets årsberetning

5. Revidert regnskap for 2023

6. Aktivitetsplan 2024

7. Innmeldte saker

Ønsker du å bidra med saker eller på annen måte til arbeidet i NMCU Hedmark ser vi deg gjerne på årsmøte, eller at du tar kontakt med oss i styret.

Mvh

Styret NMCU Hedmark