Årsmøte i NMCU Oppland

Innkalling til årsmøte i NMCU Oppland krets

Sted: Vegmuseet, Hunderfossen Dato: Lørdag 27.01.2024 kl. 14:00 til 16.00

NMCU Oppland inviterer til årsmøte lørdag. 27 januar 2024 kl.14:00 på Vegmuseet på Hunderfossen.

AGENDA:

1. Åpning

2. Konstituering

a. Valg av møteleder

b. Valg av referent

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Innkomne saker

6. Handlingsplan for 2024

7. Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være undertegnede i hende innen 20. januar.

Etter det formelle årsmøtet vil styret informere om aktuelle saker.

Vi håper flere av årsmøtedeltakerne kan komme med gode innspill til oss, som gjør oss i stand til å gjøre en bedre jobb for motorsyklistene i Oppland!

Med hilsen

Tor Atle Hansen

Leder

Mobil: 976 89 313

E-post: toratle@online.no