Seier i førerkortsaken

Forslaget om å innføre differensierte fartsgrenser for ulike førerkortklasser, og en absolutt øvre fartsgrense for MC på 110 km/t, er nå endelig avgjort – og begravet – av EU.

Forslaget var oppe i EU-parlamentets transportkomite (TRAN) i forrige uke, og ble nedstemt. Det inngår dermed ikke i komiteens oversendelse til EU-kommisjonen.

NMCU og de andre medlemmene av FEMA sa klart og tydelig fra hva vi mente om dette forslaget, og vi konstaterer med tilfredshet at vår protest har ført fram!

FEMA har laget en mer utfyllende artikkel om saken på sine hjemmesider.