Årsmøte i NMCU Sør-Trøndelag

NMCU Sør-Trøndelag innkaller til årsmøte 14.januar

Sted: Klæbu Street & Custom kl 18:00

Det blir sosialt med kake og kaffe etter årsmøtet.

DAGSORDEN

Følgende saker skal behandles:

  1. Åpning
  2. Konstituering
  3. Styrets beretning
  4. Regnskap
  5. Innmeldte saker
  6. Plan for inneværende års virksomhet
  7. Behandling av budsjett for 2024
  8. Valg

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet sendes til e-post: mr.stnmcu@gmail.com og må være kretsstyret i hende senest 14 dager (2 uker) før kretsårsmøtet.

Endelig dagsorden og sakspapirer blir sendt til medlemmene 7 dager (1 uke) før årsmøtet.

Hilsen styret i NMCU Sør-Trøndelag