Innlandet Fylkeskommune tar motorsyklistene på alvor

Oppland kretsstyre

Bjørn Ivar Vassaasen og Per Olav Holmstrøm fra Innlandet Fylkeskommune informerer om arbeidet med MC-sikkerhet for styremøtet i Oppland MC

I Innlandet har Fylkeskommunen etablert et godt og konstruktivt samarbeid med NMCU for å kartlegge veistrekninger der motorsyklister er spesielt utsatt. En omfattende kartlegging av svingene i fylket danner grunnlaget for befaringer og tiltak.

For å lese dette innholdet trenger du et aktivt medlemskap i NMCU.