NMCU Agder ser dagens lys

NMCU Agder er stiftet

12. juni ble NMCU Agder formelt stiftet på ekstraordinært årsmøte i Grimstad

En blid og motivert gjeng klare for å bringe NMCU opp til nye høyder

Etter at styret i NMCU Vest-Agder la ned sitt arbeide 13. mars har sentralstyret – i tett samarbeid med ivrige medlemmer i Agder – arbeidet for å få en fullverdig krets opp og gå igjen.

Sentralstyret fattet vedtak at kretsene Vest- og Aust-Agder skulle slås sammen til én krets som følger fylkesgrensene, slik vedtektene primært legger opp til.

12. juni ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i NMCU Agder i lokalene til Grimstad MC-klubb der de gamle kretsene ble nedlagt og NMCU Agder formelt ble stiftet. Til stede var også sentralstyrets leder og daglig leder i NMCU.

Sentralstyret og administrasjonen gratulerer det nye styret i NMCU Agder og ser frem til et godt samarbeid der vi sammen skal løfte NMCU opp til uante høyder i Agder!

Styret i NMCU Agder med sentralstyrets leder og daglig leder

 

Sentralstyrets leder Olea Kvalsvik holdt et glimrende innlegg til årsmøtet

 

Nyvalgt leder i NMCU Agder, Tom Helgesen overrakte en hilsen til Grimstad MC-klubb som takk for gjestfriheten