Godkjente førerutviklingskurs hos Tryg

Tryg forsikring har oppdatert sin liste over kurs som er godkjent. [...]

Fylkestinget i Agder øremerker kr 4 mill til trafikksikkerhetstiltak for motorsykkel

Fylkestinget i Agder øremerker kr 4 mill til trafikksikkerhetstiltak for motorsykkel [...]

FEMA – I motorsyklistenes tjeneste

FEMA jobber for motorsyklisters interesser i hele Europa. [...]

Skiltforskriften på høring

Skiltforskriften er på høring. NMCU foreslår å endre skilt for kollektivfelt i egen trasé. [...]

Motorsyklisters sikkerhet blir en del Euro NCAPs system for test av førerstøttesystemer

Motorsyklisters sikkerhet blir en del EURO NCAPs system for test av førerstøttesystemer [...]